Magasinet Selfstorage AB

Vår idé är enkel, vi vill hjälpa privatpersoner och företag att på ett enkelt och säkert sätt lagra sina möbler och ägodelar med en väldigt hög tillgänglighet.

Magasinet Selfstorage AB
Vallgatan 6
53130 Lidköping

Telefon: 0730-840506
Mail: info@magasinetselfstorage.se